Service

I augusti 2016 införs RUT-avdrag på datorservice i hemmet, vilket innebär att  halva arbetskostnaden betalas av beställaren och resterande ansöks av oss hos skatteverket.

Maxbeloppet för 2018 är 25 000 per person i hushållet mellan 18-64 år och 50 000 om man är 65 år eller mer.

Godkänd service innefattar datorer, skrivare, modem och routrar mm men även smart-TV och nyare telefoner typ iPhone. Kort sagt all internetbaserad elektronik i hemmet.

Om din dator är slö så kan en SSD-disk vara lösningen istället för att byta dator. En sådan disk jobbar 10 gånger snabbare än sin föregångare .