Om Jika Data

Historik

1989 i mars startar Jika Data  som en enskild firma i Ängelholm

1990 De första uppdragen var att göra kalkyler i Microsoft Multiplan som var en föregångare till dagens Microsoft Excel.

 1992 flyttar verksamheten till Vejbystrand.

1995 datorer börjar dyka upp i hemmen och privatpersoner blir kunder

1999 utvecklades firman till att bli ett heltidsjobb efter 10 år som bisyssla.

2000 Kontor byggs på nedre plan i Vejbystrand

2001 Internet via ADSL installeras på firman

2004 Omsättningen tredubblas, 15 år inom datorservice

2008 Verkstad på nedre och kontor byggs på övre plan

2009 firmans 20-årsjubileum

2011 Ny hemsida för företaget skapas.

2012 Program för support via uppkoppling tas i bruk.

2014 firman har 25års jubileum

2015 Fiber via Bjärekraft installeras på firman

2016 RUT-avdrag på datorservice  gör att  servicejobb till privatpersoner ökar